“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Câteva precizări cu privire la nerealizarea obiectului direct

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 309
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:În acest articol ne propunem să facem câteva observații referitoare la fenomenul obiectului direct nul în limba română, pornind de la o descriere a situațiilor în care acest fenomen este permis. Pe baza distincțiilor din bibliografie, delimităm două tipuri de obiect direct neexprimat, (i) cu lectura indefinită și (ii) cu lectură definită, și încercăm să prezentăm factorii de natură lexicală / sintactică / discursivă care favorizează apariția construcțiilor cu obiect direct neexprimat.
Key words:obiect direct nul, (verb de) activitate, definit, indefinit
Language: Romanian

Citations to this publication: 1

References in this publication: 1

12Martine Coene, Larisa AvramNull objects and accusative clitics in RomanianBWPL, XI (1)2009pdf
html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: