Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Multicultural dialogue: translating culturemes

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 3, p. 215-222
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

15Georgiana Lungu-BadeaRemarques sur le concept de culturèmeTranslationes, 1, 15-782009pdf
html
24Georgiana Lungu-BadeaTendințe în cercetarea traductologicăEditura Universității de Vest2005
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: