Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Principiul tradiţional şi principiul etimologic în scrierea limbii române

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 295-306
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[The traditional principle and the etymological principle in Romanian]
The theoretical papers describing the Romanian orthography discuss the etymological (or traditional-historical) principle, which, among other principles, determines its specificity. Our paper tries to demonstrate that this principle has to be split into two different ones, the traditional principle and the etymological principle. The most important criterion used for distinguishing between them is the existence of intention. Traditional forms may coincide, unintentionally, with the etymon, but etymological forms are always based on a strong intention of preserving the etymon.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

9Mirela-Ioana BorchinManual de ortografie și punctuațieExcelsior Art2005
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
1Andrei AvramTitu Maiorescu și „restrângerea” principiului fonetic în ortografieLR, XLIII (3-4), 1511994
1Theodor HristeaPledoarie pentru scrierea cu î (din i)LR, XLI (1-2), 371992
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
14Flora ŞuteuInfluenţa ortografiei asupra pronunţării literare româneştiEditura Academiei1976
1Mioara AvramProbleme ale alcătuirii unui nou îndreptar ortografic al limbii româneLR, XXIV (4), 2791975
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: