Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Universul înrudirii reflectat în antroponimie

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, p. 733
ISBN:978-606-543-343-4
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The universe of kinship reflected in anthroponomy]
This paper studies the way in which some words that designate different degrees of kinship are reflected in Romanian anthroponomy.
In Romanian, the term rudenie (‘kinship’) illustrates the direct or collateral relationship between people from the same family. This relationship is expressed by a series of words called termeni de rudenie (‘kinship terms’).
The present article discusses family names formed throughout time from different words that are indicative of kinship terms. The analysis includes names such as Mătuşa, Monea, Bratu, and their derivatives Mătuşescu, Mătuşoiu, and so on.
This study also takes into consideration names like Sin, Brat, Zet, derived from the well-known Slavonic words sin, brat, zet, which are very frequent in statistic reports.
Cuvinte-cheie:anthroponomy, interrelationship, removes, family names
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
25Claudia TudoseDerivarea cu sufixe în româna popularăEditura Universităţii1978
5Sabina TeiușDespre conceptul de nume propriu și sfera onomasticiiLR, XVI (6), 5131967
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: