Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fenomenul rumañol în texte publicate de românii din Spania. Aspecte interpretative ale limbajului. Lectură şi analiză de text

Autor:
Publicația: Cultură și identitate românească - Tendințe actuale și reflectarea lor în diaspora, Secțiunea Lingvistică
ISBN:978-973-703-953-8
Editori:Ofelia Ichim; Luminița Botoșineanu, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Florin-Teodor Olariu, Elena Tamba
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Our worktis devoted to the presence of a mixture of Romanian Spanish, which we call “rumañol” in 11t books published in the last years (2007-2009) by Romanians who live in Spain.
Our analysis reveals contamination of written expressions with elements of lexical selection and structuring of the sentence, of Spanish language. But the problem of contamination of Romanian words of Spanish is not only responsible for the difficulty to correctly understand some of these texts. Perception understanding message depends on the correct wording of the text. In this respect, our appliances work examines also stylistic, morphology and syntax aspects.
Cuvinte-cheie:style, linguistic behavior, “rumañol”, sociolingvistic and pragmalingvistic competences
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

3Alberto Madrona FernándezAl patrulea picior al meseiPhil. Jass., I (1-2), 63-682005pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: