Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The semantics of Romanian phytonims

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 826-834
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:This paper focuses on the terminology of horticulture and the interferences between Romanian and Hungarian plant names. We wish to present a set of Romanian plant names which have been considered calques in the specialist literature. We also aim to approach the issue of the historical evolution of the Romanian botanical terminology, covering aspects related to the differences between technical, semitechnical terms and items from the general vocabulary.
Cuvinte-cheie:terminology, scientific and popular, taxonomy, botanical names
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 17

42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
2Aurelia Bălan-MihailoviciDespre traducerea numelor de plante în limba românăDR, s.n., XVI (2), 1772011pdf
html
9Ioan MilicăModele naive și modele savante în reprezentarea lingvistică a realității: denumirile de planteLRM, XX (11-12), 77-872010pdf
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
23Dumitru BejanNume românești de planteEditura Dacia1991
1Ion NuțăSubstantive proprii devenite comune în terminologia viticolăALIL, XXXI, 1971986-1987pdf
html
1Ion NuțăNote lexicale şi etimologice din terminologia viticolă şi pomicolăALIL, XXXI, 2111986-1987pdf
html
1Ion NuțăUn caz de hipercorectitudine în terminologia viticolă: ceaslaLR, XXXIV (5), 4161985
1Modest GuțuCîteva remarci cu privire la unele forme ale terminologiei zoologice româneștiLR, XXXIII (1), 141984
1Ion NuțăAspecte ale metaforei în terminologia viticolă româneascăALIL, XXIX, 2171983-1984pdf
html
3Ion NuțăDe la nume proprii la nume comune în terminologia viticolăLR, XXX (3), 2011981
1Mircea Seche„Transferul” terminologiei zoologice românești la denumirea unor planteSCL, XXXII (1), 751981
1Ion NuțăNote lexicale și etimologice din terminologia viticolăLR, XXIX (5), 5191980
1Ion NuțăDenumiri pentru soiuri de struguri în Moldova. ÎmprumuturileALIL, XXIV, 351973pdf
html
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
1Gheorghina HaneșTerminologia botanică în opera lui Mihail Sadoveanu. ILR, XVI (1), 411967
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: