Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Substantive proprii devenite comune în terminologia viticolă

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXXI, p. 197
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Imola Katalin NagyThe semantics of Romanian phytonimsGIDNI, 1, 826-8342014pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: