Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre traducerea numelor de plante în limba română

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVI (2), p. 177
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

0Imola Katalin NagyThe semantics of Romanian phytonimsGIDNI, 1, 826-8342014pdf
html
2Imola Katalin NagyNumele de plante. O abordare lingvisticăEITM, 5, 467-4782013pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: