Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Numele de plante. O abordare lingvistică

Autor:
Publicația: The Proceedings of the “European Integration - Between Tradition and Modernity” Congress, 5, p. 467-478
p-ISSN:1844-2048
Editura:Editura Universităţii „Petru Maior”
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:[Plant Names. A Linguistic Approach]
This paper deals with the isssue of botanical nomenclature in an interdisciplinary approach that combines linguistic and horticultural aspects. We aim to present some of the most important facets of plant names, their historical evolution, their spelling and translation matters from/to Hungarian, Romanian and English.
Cuvinte-cheie:plant names, taxonomy, binomen, translation and spelling
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: