Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

From One Language to Another. Functional Equivalence in Bible Translating

Autori:
Editura:Thomas Nelson Publishers
Locul:Nashville, Camden, New York
Anul:

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].