Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Textele antice și transmiterea lor

Autor:
ISBN:9737379241
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Cuprins:

A. Constituirea textelor
  1. Filologia
  2. Paleografia externă (papirus vs codice; instrumente de scris; palimpseste)
  3. Paleografia internă
B. Transmiterea textelor
  1. Monumentele: literatură, arte plastice
  2. Copistul
  3. Abaterile de la model
  4. Tradiția indirectă
  5. Recensio
  6. Examinatio
  7. Emendatio
C. Păstrarea textelor
  1. Bibliotecile antice
  2. Nomenclatura codicelor
  3. Universitățile din Evul Mediu
  4. Biblioteci
  5. Ediții
  6. Editio princeps
  7. Edițiile clasice
Bibliografie selectivă

Coperta:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].