Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Papirus, pergament, hîrtie. Începuturile cărţii

Autor:
ISBN:9735029456
Editura:Humanitas
Locul:București
Anul:

Cuprins:

A. Constituirea textelor
  1. Filologia
  2. Paleografia externă
  3. Paleografia internă
B. Transmiterea textelor
  1. Monumentele: literatură, arte plastice
  2. Copistul
  3. Abaterile de la model
  4. Tradiția indirectă
  5. Recensio
  6. Examinatio
  7. Emendatio
C. Păstrarea textelor
  1. Bibliotecile antice
  2. Nomenclatura codicelor
  3. Universitățile din Evul Mediu
  4. Biblioteci
  5. Ediții
  6. Editio princeps
  7. Edițiile clasice
• Lucrări ale autorilor antici care apar în text ca menționări abreviate
• Bibliografie
• Index nominum
• Index rerum

Coperta:

Citări la această publicație: 5

Recenzii la această publicație: 1

Lucia-Gabriela MunteanuPhil. Jass., IX (1), 283-2852013pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].