“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Papirus, pergament, hîrtie. Începuturile cărţii

Author:
ISBN:9735029456
Publisher:Humanitas
Place:București
Year:

Table of contents:

A. Constituirea textelor
  1. Filologia
  2. Paleografia externă
  3. Paleografia internă
B. Transmiterea textelor
  1. Monumentele: literatură, arte plastice
  2. Copistul
  3. Abaterile de la model
  4. Tradiția indirectă
  5. Recensio
  6. Examinatio
  7. Emendatio
C. Păstrarea textelor
  1. Bibliotecile antice
  2. Nomenclatura codicelor
  3. Universitățile din Evul Mediu
  4. Biblioteci
  5. Ediții
  6. Editio princeps
  7. Edițiile clasice
• Lucrări ale autorilor antici care apar în text ca menționări abreviate
• Bibliografie
• Index nominum
• Index rerum

Cover:

Citations to this publication: 5

Reviews of this publication: 1

Lucia-Gabriela MunteanuPhil. Jass., IX (1), 283-2852013pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].