“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Recenzie la , Papirus, pergament, hîrtie. Începuturile cărţii, Humanitas, București,

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, IX (1), p. 283-285
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Language: Romanian
Links:  

Preview: