Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Orthography: Adjustments, Reforms, Failures

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 231
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The writing systems were borrowed by people speaking dissimilar languages, characterised by phonetic features that not entirely matched the original set of graphemes. Discrepancies that emerged whenever a foreign writing system was borrowed are constantly obliterated by graphic conventions inside each language. Greek, Latin, nevertheless Romanian graphemes attest the adjustments made throughout the history.
Cuvinte-cheie:writing, alphabet, Greek, Latin, Romanian
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

5Ioana CostaPapirus, pergament, hîrtie
Începuturile cărţii
Humanitas2011, 2013
4Alf LombardDespre folosirea literelor â și îLR, XLI (10), 531-5401992pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: