Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Paronimia în limba română. Probleme de lexic şi de cultivare a limbii, însoţite de un dicţionar de paronime

Autor:
Editura:Editura Gutinul
Locul:Baia Mare
Anul:

Citări la această publicație: 6

0Cristinel MunteanuIn memoriam Nicolae Felecan (1941–2020)Diacronia, 12, A1772020pdf
html
0Eugenia MincuFenomene semantice în terminologia medicală: paronimiaPhilM, LXI (1-2), 592019pdf
1Gheorghe GlodeanuMagistrul Nicolae FelecanFelecan, 94-962016
0Florina-Maria BăcilăOmonimia şi etimologia popularăAUT, XLVI, 44-582008pdf
html
2Ana-Maria MinuțAspecte controversate ale paronimieiAUI, LII, 127-1312006pdf
0Petru ZugunSuspendarea valorii fonologice în alternanţele fonetice. VocaleleAUI, LI, 457-4602005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].