Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Magistrul Nicolae Felecan

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Evocări, p. 94-96
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Magister Nicolae Felecan]
I met Professor Nicolae Felecan in 1992, when I arrived in the city crossed by the Săsar River. Together with a large and enthusiastic group of colleagues belonging to different generations, we contributed to the history of the University from Baia Mare following the Romanian Revolution of 1989. This institution later became North University of Baia Mare. Over the years, I witnessed the professor’s exceptional academic career: lecturer, professor, dean, vice chancellor. When the Faculty of Letters and the Faculty of Sciences were separated, Nicolae Felecan became, quite naturally considering his professional reputation, the first dean of the former.
Cuvinte-cheie:magister, university, academic career
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

5Oliviu Felecan, Nicolae FelecanMultum in parvo
Expresii și citate latinești adnotate
Editura Mega, Editura Argonaut2013
15Nicolae FelecanÎntre lingvistică și filologieEditura Mega2011
14Nicolae FelecanTerminologia corpului uman în limba românăEditura Mega / Editura Argonaut2005
14Nicolae FelecanVocabularul limbii româneEditura Mega, Presa Universitară Clujeană2004
6Nicolae FelecanParonimia în limba română
Probleme de lexic şi de cultivare a limbii, însoţite de un dicţionar de paronime
Editura Gutinul1993

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: