“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Paronimia în limba română. Probleme de lexic şi de cultivare a limbii, însoţite de un dicţionar de paronime

Author:
Publisher:Editura Gutinul
Place:Baia Mare
Year:

Citations to this publication: 6

0Cristinel MunteanuIn memoriam Nicolae Felecan (1941–2020)Diacronia, 12, A1772020pdf
html
0Eugenia MincuFenomene semantice în terminologia medicală: paronimiaPhilM, LXI (1-2), 592019pdf
1Gheorghe GlodeanuMagistrul Nicolae FelecanFelecan, 94-962016
0Florina-Maria BăcilăOmonimia şi etimologia popularăAUT, XLVI, 44-582008pdf
html
2Ana-Maria MinuțAspecte controversate ale paronimieiAUI, LII, 127-1312006pdf
0Petru ZugunSuspendarea valorii fonologice în alternanţele fonetice. VocaleleAUI, LI, 457-4602005pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].