Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Classifiers of quantity and quality in Romanian

Autor:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XV (2)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present paper proposes that classifiers in Romanian pertain to two distinct categories: classifiers of quantity or “massifiers” and classifiers of quality or “count-classifiers”, to borrow the terms from Cheng and Sybesma (1999). The first category is represented by the first nominal in a pseudopartitive construction of the type o bucată de brânză / a piece of cheese (Tănase-Dogaru 2009). The second category is represented by the first nominal in the so-called restrictive appositives, an example of which is Planeta Venus / the planet Venus (van Riemsdijk 1998, Cornilescu 2007). An important result of the paper is the unification under a similar treatment of concepts which are generally offered different analyses in the literature.
Cuvinte-cheie:classifier, massifier, pseudopartitive, restrictive appositives
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

7Alexandra CornilescuOn classifiers and proper namesBWPL, IX (1)2007pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: