Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sources of Errors in Using Romanian Technical and Scientific Terms

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (2), p. 109-119
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The aim of the present paper is to analyse and illustrate a number of sources of difficulty current in the Romanian vocabulary of science and technology. Such ‘pitfalls’ as the plural or gender form of certain nouns, the conjugation of certain verbs, the existence of a number of semantic-functional variants, paronymy, folk etymology and latent folk etymology, analogy and hypercorrection are treated, most of them supported by the ad-hoc assessment of their recording by the current dictionaries of Romanian. Special attention is also paid to some relevant semantic improprieties, including pleonasm.
Cuvinte-cheie:technical vocabulary, paronyms, folk etymology, analogy
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
1Theodor HristeaNeologismele de origine latino-romanică impropriu folositeSCL, LI (2), 3352000
11Ion CoteanuTerminologia tehnico-științifică. Aspecte, problemeLR, XXXIX (2), 951990
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: