Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Neologismele de origine latino-romanică impropriu folosite

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LI (2), p. 335
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 1

0Constantin Manea, Maria-Camelia ManeaSources of Errors in Using Romanian Technical and Scientific TermsPhil. Jass., VI (2), 109-1192010pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].