Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tensiuni şi recuperări identitare în Ochii Maicii Domnului

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (2), p. 75-83
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Tudor Arghezi’s first novel, Ochii Maicii Domnului (The Mother of God’s Eyes), is focused on the identity themes: the long series of the oppositions and formation novels or the subtle dynamics between the masculine and the feminine, the identity and the otherness recommend this text as a meditation about the quest of the inner essence and, in the same time, the profound need of the other.
Cuvinte-cheie:identity, masculine, feminine, quest, otherness
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: