Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aparté-ul, un procedeu de tehnica dramatica in teatrul lui I.L. Caragiale

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (1), p. 125-132
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This study analyzes how the dramatic device called “aside” relates to dialogue in Caragiale’s plays. The two types of dramatic asides used by Caragiale, i.e., the monological (or the “authentic”) aside and the dialogical (or the partial) aside, engage in various kinds of relations with the dialogue. These relations are put in evidence by the internal structure of the aside, but also by the way it inserts itself into the dialogue and by the connections it establishes with this other form of dramatic communication.
Cuvinte-cheie:monological aside, dialogical aside, dramatic dialogue
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: