Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

El Rumano escrito de España. Un Análisis de Habla

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (1), p. 237-254
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Our work is devoted to the presence of a mixture of Romanian Spanish, which we call “rumañol” as a phenomenon of Interlanguage processes. The data help us to understand the mechanisms and extent of appearance, this being a document of the reality of change and diversification of language. We intend to disclose the level of some texts of advertisements and advertising, given that language change generally is reflecting changes in non-language culture.
This work is part of a series of works on language contact initiated by the Department of Romance philology led by Eugenia Popeangă Chelaru.
Cuvinte-cheie:language contact, interlanguage, advertising language, Rumañol
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 1

3Alberto Madrona FernándezAl patrulea picior al meseiPhil. Jass., I (1-2), 63-682005pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: