Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structura dialogului: Despre sintaxa dialogată. I

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, XXXIII (3), p. 211
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 5

1Frédéric Torterat, Cristiana Papahagi, Veronica Manole, Tijana Ašić, Veran Stanojević, Slavko StanojčićQuelques représentations des dimensions macro-syntaxique et discursive dans les grammaires (langues romanes et slaves)SL, 5, 15-492015pdf
1Lavinia NădragMaritime English as a means of communication at seaLDMD, 1, 629-6362013pdf
html
1Iulia TămașElipsa textual-discursivă: problema coerenței și a contextuluiDR, s.n., XVII (1), 442012pdf
html
2Iulia TămașElipsa textual-discursivă: problema coerenței și a contextuluiDR, s.n., XVI (2), 1672011pdf
html
1Marius PintiliiOralitatea – aspecte sintactice distinctive ale limbii vorbiteAUI, LIV, 157-1622008pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].