Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Maritime English as a means of communication at sea

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 629-636
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:maritime communication, psycholinguistic approach, teaching
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Alina Buzarna-Tihenea GălbeazăTeaching and learning English verb tenses through games: activity samplesAOU, XXX (1), 10-212019pdf
html

Referințe în această publicație: 3

5Tatiana Slama-CazacuStructura dialogului: Despre sintaxa dialogată. ISCL, XXXIII (3), 2111982
6Tatiana Slama-CazacuStructura dialogului: Despre „sintaxa dialogată”. IISCL, XXXIII (4), 3011982
16Tatiana Slama-CazacuIntroducere în psiholingvisticăEditura Științifică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: