Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Oralitatea – aspecte sintactice distinctive ale limbii vorbite

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIV, Secțiunea Gramatică, p. 157-162
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L’article s’intéresse aux effets de l’oralité; l’auteur envisage deux aspects très importants dans la communication orale: «la syntaxe dialoguée» et «la syntaxe mixte». L’étude des aspects syntaxiques spécifiques du roumain parlé implique la prise en considération des perspectives sémantique et pragmatique.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

13Luminița Hoarță-CărăușuElemente de analiză a structurii conversaţieiEditura Cermi2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
54Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
5Tatiana Slama-CazacuStructura dialogului: Despre sintaxa dialogată. ISCL, XXXIII (3), 2111982
6Tatiana Slama-CazacuStructura dialogului: Despre „sintaxa dialogată”. IISCL, XXXIII (4), 3011982
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
1Magdalena VulpeDialectal, popular, vorbitFD, VI, 1811969
1Ion CoteanuAspecte ale limbajului popular actualLR, XII (1), 591963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: