Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cântarea Cântărilor - discurs alegoric şi imaginar religios

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LI-LII, p. 63
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[The Song of Songs, Allegorical Discourse and Religious Imagery] The first great hymns of love – which differ from one another on a linguistic and referential level – are The Song of Songs and the Apostle Paul’s First Letter to Corinthians – chapter 3. The present study focuses on the former, and argues that it ought to be interpreted as an allegory of God’s love for His people, the Israel. In the introduction, we underline some aspects regarding the history of the spiritual hymn, the ongoing polemic concerning the period when it might have been created, and its paternity. Further on, we briefly introduce the most prominent interpretations of The Song of Songs, before focusing on the attempt to reinforce the allegorical reading and understanding of the text, in chapters like The Epiphanies of Jahve, The Sheppard and His Flock, The Topography of the Divine Space.
Cuvinte-cheie:The Song of Songs, allegorical discourse, religious imagery, hymn of love, symbolism
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: