Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lingvistica matematică și problemele rimei

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, XXV (1), p. 3
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:
 • Pornind de la unele sugestii oferite de lingvistica matematică, se încearcă o descriere formală a conceptului de rimă. Criteriile propuse pentru aprecierea bogăției și a rarității rimelor sînt apoi aplicate la analiza comparativă a trei piese reprezentative din lirica românească clasică.
 • [La Linguistique Mathématique et la rime]
  L’auteur se propose de construire un modèle formel de la rime, en utilisant certaines notions élaborées par la linguistique mathématique.
  Soit X l’ensemble des phonèmes d’une langue donnée et Y un ensemble dit des voyelles accentuées. Soit encore U(X) le vocabulaire universel sur l’alphabet X. Alors toute chaîne:
  λ = α y β   où   α, β ∈ U(X) et y ∈ Y
  est un mot accentué sur l’alphabet X∪Y.
  On dit que deux mots accentués λ1 = α1y1β1 et λ2 = α2y2β2 riment, si y1 = y2 = y et β1 = β2 = β. La rime des mots λ1 et λ2 est, par définition, la sous-chaîne finale maximale:
  ρ(λ1, λ2) = γ1•2
  On appelle ordre de richesse de la rime ρ(λ1, λ2) la longueur k de la sous-chaîne γ1•2. Si k = 0, la rime est suffisante.
  Chaque rime détermine dans l’ensemble des mots accentués une classe d’équivalence Mi. Soit mi le nombre cardinal de l’ensemble Mi. Afin d’évaluer la rareté d’une rime, l’auteur propose l’emploi du paramètre :
  ri = log2 (mi–1)
  selon lequel les rimes seraient classées en:
  1º rimes très rares: 0 ≤ ri < 3
  2º rimes rares: 3 ≤ ri < 6
  3º rimes usuelles: 6 ≤ ri < 9
  4º rimes banales: ri ≥ 9
  Trois poèmes appartenant à D. Bolintineanu, M. Eminescu et G. Topîrceanu ont été soumis à une analyse comparative à l’aide des paramètres k et ri.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

18Solomon MarcusPoetica matematicăEditura Academiei1970
5Solomon MarcusLingvistică matematică
Modele matematice în lingvistică
Editura Didactică și Pedagogică1963; 1966

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: