Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Carte de pre ruditu lumii. Une copie originaire de Transylvanie de Palia d’Orăștie

Autor:
Publicația: Biblicum Jassyense, 2, p. 7
p-ISSN:2068-7664
Editura:Centrul de Studii Biblico-Filologice
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Dans le manuscrit no 94.3.1 de Gyula (le XVIIIème siècle), le texte intitulé Carte de pre ruditu lumii (Livre sur la création du monde), qui comprend les trois premiers chapitres du premier livre de l’Ancien Testament, provient indirectement de la plus ancienne publication roumaine parue dans le Sud-Ouest de la Transylvanie, Palia d’Orăştie (1582). Cette idée est soutenue par l’identité des textes du manuscrit et de Palia, et aussi par une série de preuves textuelles. Cependant, dans le manuscrit de Gyula il y a une série de différences par rapport au texte imprimé en 1582, qui montrent que le fragment intitulé Carte de pre ruditu lumii n’est pas une copie directe de Palia.
Cuvinte-cheie:Palia d’Orăştie, ms. no 94.3.1 de Gyula, Carte de pre ruditu lumii
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

3Alexandru MareșCele douăsprezece vise în tâlcuirea lui Mamer (versiunea Körösszakal – Săcal)LR, LII (4), 1442003
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
77Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: