Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Concordanțe lingvistice între Psaltirea în versuri a lui Dosoftei și unele psaltiri românești din secolul al XVII-lea

Autor:
Publicația: Limba română, XXXVI (5), p. 427
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].