Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii în legătură cu datarea celei mai vechi versiuni româneşti a Cuvântului lui Ipolit

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (1), p. 119
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In the present paper, we have made some observations regarding the dating of the oldest two Romanian manuscripts containing the shortened version of the Discourse by the Most Blessed Hippolytus. Following our analysis, we have reached two provisional dates: circa 1713, for ms. rom. 2513 BAR, and 1730–1736, for ms. rom. 2516 BAR. These dates, together with various aspects regarding the content of the two codices, helped us establish that ms. rom. 2516 BAR is a direct copy of ms. rom. 2513 BAR, which left the Bistriţa monastery and had no continuity in subsequent copies belonging to the shortened version. Thus, we were able to draw the final family tree of the four manuscripts that form the shortened Romanian version of the Discourse by the Most Blessed Hippolytus.
Cuvinte-cheie:
  • datare, Pseudo-Hipolit, Antihrist, De consummatione mundi, versiune prescurtată, Serafim, Ilarion
  • dating, Pseudo-Hippolytus, Antichrist, De consummatione mundi, shortened version, Serafim, Ilarion
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

3Cristinel SavaCuvântul lui Ipolit în literatura românească veche. Versiunea prescurtatăLR, LXII (4), 498-5062013pdf
html
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: