Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Procedimientos para crear comicidad en dos romances de Góngora: una nueva perspectiva

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, L, p. 193
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Means of Creating the Comic in Two Romances by Góngora: A New Perspective] The article performs a comparative analysis of two romances written by the Spanish poet Luis de Góngora y Argote. He was considered obscure by his epigones due to the vocabulary used and his treatment of imagery. All this is a result of the disintegration of universalism. The present interpretation aims to reveal the playful and humorous side of the poet, as reflected in his fine rhetorical figures. The analysis will focus on the source of the comic, as well as on the means of producing it.
Cuvinte-cheie:comic, humor, irony, satire
Limba: spaniolă
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: