Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Şcoala Ardeleană. Aspects of Geographical Terminology

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 6, p. 97-103
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The objective of this paper is the analysis of the specialized terminology in the field of geography used by the Transylvanian scholars. We have selected terminological units representative for this scientific field and presented the ways in which the terminological corpus is created: lexical borrowings, loan-translations, translations (syntagms, periphrases), old, traditional terms. In order to have a synthetic perspective on the geographical terminology, we made a classification on specific sub-areas, observing the weight held by each of the lexical categories delimited and analyzed, the etymological structure of the specialized vocabulary as well as the synonymic series established in the texts researched.
Cuvinte-cheie:geographical terminology, lexical borrowings, loan-translations, old terminology, synonymic series, translations
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: