Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O controversă filologică: paternitatea Istoriei Ţărâi Rumâneşti, atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino

Autor:
Publicația: Limba română, LX (1), p. 139-145
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A philological controversy: the paternity of the History of the Romanian Country, attributed to Constantin Cantacuzino]
The scientific dispute regarding the author of The History of the Romanian Country goes back for over a century. This historical work, only partially achieved, has been preserved in five manuscript copies from around mid 18th century, and has been attributed to several scholars from that period. The most well-known opinion belongs to Nicolae Iorga, the scholar that, based on historical information found in documents, has attributed the chronicle to Constantin Cantacuzino.
In his book, The Paternity of The History of the Romanian Country. A Philological Study (Iaşi, Ed. Cronica, 2009, 249 p.), the reputable linguist N.A. Ursu has recently revealed that the real author of the text is Ioan Frâncul, the very same person that translated Foletul novel and signed it with the name Ion Romanul. The research is built upon substantiation from fields such as graphology, linguistics, stylistics and history.
Cuvinte-cheie:
  • paternitate, grafologie, filologie, lingvistică, stilistică, istorie
  • paternity, graphology, philology, linguistics, stylistics, history
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: