Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Coborârea Maicii Domnului la iad. Criterii de clasificare

Autor:
Publicația: Limba română, LX (1), p. 47-58
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[L’apocalypse de la vierge. Critères de classification]
Pour la classification de 92 versions manuscrites roumaines de l’apocryphe „L’Apocalypse de la Vierge”, il faut établir quelques critères. L’article se propose de formuler de tels critères à partir des modifications de contenu constatées dans les variantes du texte. On définit ainsi trois rédactions avec leurs soustypes et leurs familles de textes. Appliquées, ces formules théoriques dressent finalement un image des échos que cet apocryphe a eu dans l’espace roumain.
Cuvinte-cheie:
  • Maica Domnului, apocrif, apocalips, clasificare, redacţii, subtipuri, familii textuale
  • La Vierge, apocryphe, apocalypse, classification, rédactions, soustypes, famille des textes
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

1Emanuela TimotinParticularități comune versiunilor de tipul „Ierusalim” ale Legendei duminicii și textelor juridiceSCL, LIV (1-2)2003html
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
54Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: