Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Legenda unei hărţi

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (1), p. 10-16
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Le savant roumain Emil Turdeanu proposait, il y a déjà longtemps, une méthode inédite pour systématiser les informations concernant la circulation manuscrite des livres populaires. Il s’agissait de dresser une carte sur laquelle serait marqués, avec des formes et des couleurs différentes, le lieu et le siècle où chaque texte a été copié. On a essayé, dans cet article, d’appliquer pour la première fois ce procédée sur deux livres populaires de l’ancienne littérature roumaine: Les douze rêves à l’interprétation de Mamer et La descente de la Vierge aux Enfers.
Cuvinte-cheie:
  • Emil Turdeanu, cărţi populare, hartă, Cele douăsprezece vise în interpretarea lui Mamer, Coborârea Maicii Domnului la iad, manuscrise
  • Emil Turdeanu, livres populaires, carte, Les douze rêves à l’interprétation de Mamer, La descente de la Vierge aux Enfers, manuscrits
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: