Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traduire en roumain la terminologie soviétique employée par Andreï Makine

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 17, p. 37
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Translating into Romanian the Russian Soviet vocabulary that Makine deliberately chooses to preserve in the three novels that we analyse means a return to a completed period that also left traces in the Romanian vocabulary. That is for us an opportunity to reflect upon the translator’s ability to transfer the reader into the Makinian universe.
Cuvinte-cheie:translation, Russian Soviet terminology, trans-translation
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: