Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Samuil Micu şi începuturile limbajului filologic românesc (câteva observaţii pe marginea Loghicii)

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (2), Secțiunea Filologie, p. 205-211
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Beginning with the first manuscript redaction of Loghica, it appears that the text has suffered till the moment of its printing (1799) different transformations in the direction of renouncement at the proper philosophical terminology to the use of words from the common language or with creation of new words in the spirit of the Romanian language. The fact is a conclusion of the Enlightenment’s ideology, who was giving importance to the access of the common people to culture, but, also, a possible influence of a model taken from the contemporary evolution of the German or Hungarian literary language.
Cuvinte-cheie:
  • Samuil Micu Clain, terminologie filosofică, neologisme, limbă literară
  • Samuil Micu Clain, philosophical terminology, neology, literary language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: