Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Italian lexical Borrowings with Amphiloch of Hotin

Autor:
Publicația: Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice. Lingvistică, XXXIV (1-2), p. 175
p-ISSN:1224-5712
Editura:Editura Universitaria
Locul:Craiova
Anul:
Limba: engleză
Linkuri:

Citări la această publicație: 3

5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 56, 2013). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2013LR, LXIII (2), 161-2942014pdf
html
0Liliana SoareUnadapted lexical borrowings in an Old Romanian textGIDNI, 1, 518-5262014pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].