Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La Langue du cœur chez Jean-Jacques Rousseau dans Rousseau juge de Jean-Jacques : émergence d’une sensibilité

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XVIII, p. 79-94
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The first part of the article emphasizes the fact that Rousseau juge de Jean-Jacques is representative for the ongoing debate on sensibility in the 18th century. The second part of the paper shows that the language of the heart and feelings employed by Rousseau is in line with this literary movement and it stands at the groundwork of the argumentation. The last part reveals the author’s ability in using the words to deconstruct the image of Jean-Jacques built by his enemies and to construct the image of the real Jean-Jacques.
Cuvinte-cheie:sensibility, dialogue, happiness, image, deconstruction
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: