Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Proverbele” lui Iuliu Zanne – operă-testimoniu, la Versailles

Autori:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXXI (2), p. 211-221
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The “Proverbs” of Iuliu Zanne – a testimony work, at Versailles]
The anthology Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia [The Proverbs of Romanians in Romania, Bessarabia, Bucovina, Hungary, Istria and Macedonia] (ten volumes, 1895–1912) constituted one of the “evidences” brought by the Romanian delegation at Versailles, at the Peace Conference in Paris (1919–1920), along with the collection of the journal Convorbiri literare (1867 →) and the Linguistischer Atlas des dacorumänischen Sprachgebietes, published by Gustav Weigand (1909), to assert the existence of a Romanian entity in the Carpatho-Danubian space. This study aims to promote and disseminate the idea that philological research was rallied to the project of the Great Union, illustrating, unintentionally and partly indirectly, but essentially, the unity of Romanians. More specifically, we discuss the issue of supporting the choice of the monumental work of Iuliu Zanne, Proverbele românilor..., as a proof of Romanian identity within a space that can be circumscribed to the ethnic map of the Romanian linguistic territory drawn by Gustav Weigand.
Cuvinte-cheie:
  • Iuliu Zanne, proverbe, diplomaţie, entitate statală, identitate românească
  • Iuliu Zanne, proverbs, diplomacy, state entity, Romanian identity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Petronela SavinBucate din bătrâni
Frazeologie și cultură românească
Institutul European2018
7Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-II
Editura Dacia2006
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
5Vasile ArvinteContribuţia lui Gustav Weigand la dezvoltarea dialectologiei româneştiALIL, XXXIII, 291992-1993pdf
html
25Ovidiu BârleaIstoria folcloristicii româneștiEditura Enciclopedică Română1974
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: