Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Bucate din bătrâni. Frazeologie și cultură românească

Autor:
Editura:Institutul European
Locul:Iași
Anul:

Coperta:

Bucate din bătrâni

Citări la această publicație: 1

0Stelian Dumistrăcel, Petronela Savin„Proverbele” lui Iuliu Zanne – operă-testimoniu, la VersaillesSCL, LXXI (2), 211-2212020pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].