Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the Issue of ‘Transdaptation’

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 12, p. 170
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:Due to the difficulty implied by the attempt to render words from one language into another, especially if those are culture specific items, there are instances when translation needs to go further, to that so-called ‘transdaptation’, (i.e. if we may, combination of the terms translation + adaptation). For the present paper, we are briefly viewing Mona Baker’s opinion on the matter regarding the issue of culture specific elements and their equivallation.
Cuvinte-cheie:culture specific elements, ‘transdaptation’, individuality
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

33Magda Jeanrenaud
  • Universaliile traducerii
  • Universalien des Übersetzens
Editura Polirom; Frank & Timme Verlag2006; 2014
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: