Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva considerații despre funcția lingvistică a verbelor

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXIV (2), p. 130-146
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Some remarks on the linguistic function of verbs]
In the present paper I attempt to identify the status of the verb as a part of speech, as opposed to the other parts of speech, by investigating verbs from multiple points of view (as lexical, categorial and grammatical facts, as conveyors of time and/or predicativity). The main function of the verb, predicativity, is (regarded by most linguists as) a grammatical function par excellence, specific to language (= langue). As such, it cannot describe the functioning of the verb – as a part of speech – on the level of language understood as langage in E. Coseriu’s acceptation of the term. Therefore, I have searched for a semantic function that could correspond to predicativity as a syntactic function. At the conclusion of this research the respective function has been identified as deloun, as described in Plato’s Sophist, a function which I regard as generating the role of verbs in language.
Cuvinte-cheie:
  • verb, adjectiv, parte de vorbire, semaínein, deloun, temporalitate
  • verb, adjective, part of speech, semaínein, deloun, temporality
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
9Eugeniu CoșeriuPrincipii de sintaxă funcționalăDR, s.n., I (1-2), 29-681994-1995pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: