Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Calcul lingvistic după 1881

Autor:
Publicația: Limba română, LXVII (3-4), Secțiunea Lexicologie, p. 295
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

5Alexandru MareșNote filologice despre Staico GrămăticulCoteanu, 249-2592014pdf
61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
4Gh. MihăilăObservații asupra influenței ruse în vocabularul limbii romîne contemporaneLR, III (3), 27-351954pdf
2Iorgu IordanLimba romînă actualăLR, III (4), 31-441954pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: