Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les débuts de la lexicographie plurilingue en Roumanie

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVII, Secțiunea Studii și articole, p. 291-310
Verba et res. Studia linguistica in honorem magistri Stelian Dumistrăcel
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[The beginnings of the Romanian plurilingual dictionaries]
Following a brief introduction to the historical and theoretical aspects of the research, the author proceeds to an in-depth description of the first plurilingual dictionaries which included the Romanian language. Of these, most notable are the following: Lexicon Marsilianum (17th century); Samuel Micu’s Dictionarium valachico-latino, germanico-hungaricum (1806); Ioan Bob’s Dicţionariu rumânesc, latinesc şi unguresc (2 vol., 1822–1823) and The Buda Lexicon (1825).
Cuvinte-cheie:Romanian lexicography, multilingual dictionary, Buda Lexicon (1825)
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: