Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

V. Voiculescu’s Sonnets: Eros, Flight into the Light of Agapè

Autori:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 13, p. 16
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:This paper represents a glimpse into the world of V. Voiculescu’s “Ultimele sonete ale lui Shakespeare. Traducere imaginară” (“Shakespeare’s Last Sonnets. Imaginary Interpretation”), a glimpse of the heart following the eye through the inner sceneries of our poet’s masterpiece. As the title shows, the authors intended to reveal, through Voiculescu’s sonnets, two complementary aspects of Love with the help from some critics, Patristic authors and modern theo-philosophers who are trying to institute a phenomenological theology on the grounds of Johannine assertion “God is Love.”
Cuvinte-cheie:eros, agapè, sonnet, ethical conscience, transcendental
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: