Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sintagma terminologică extinsă

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 24, Secțiunea Studii și articole, p. 82
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
48Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: