Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Macbeth” în traducerea unui estetician român

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 27 (2), Secțiunea Critical dossier: Shakespeare and Cervantes, p. 117-124
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The article deals with one of the Romanian versions of the play Macbeth, published in the first half of the 20th century, in the translation of Mihail Dragomirescu, literary theorist and critic. Although he was indebted to the theoretical foundation of the Junimea society, the translator stands out in the Romanian history and criticism for his original theoretical system of integrated aesthetics that rejected any type of determinism in the analysis of literary works. In spite of applying the same theoretical frame to literary works in translation, Dragomirescu’s version of Macbeth clearly shows a considerable breach between his theoretical assumptions and the translated text as a product.
Cuvinte-cheie:Macbeth, Romanian translation, Dragomirescu, integrated aesthetics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

2Elena Tamba DănilăPronominalele o neutral şi o etic în limba românăALIL, XLII-XLIII, 652002-2003pdf
html
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
17Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
2Dan MănucăSistemul estetic al lui Mihail Dragomirescu ( perioada 1893-1915)ALIL, XVIII, 1051967pdf
html
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
5P. GrimmTraduceri și imitațiuni românești după literatura englezăDR, III, 284-3771922-1923pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: